2013-07-22

Is Epicureanism religion-based

Anthony asks:

"I guess my first question would be, is Epicureanism religion based? I know that this later became Christian based. 'Or so I read.' But I'd like a little more information."
"I mean was his original teachings religion based as in a creator or deity."

The short answer:

It's not based on religion. It never became christianity-based. Even though you probably did read so somewhere.

A little more information:

As for so many things in life the reality is much too complex to fit into a neat categorization. There are no convenient boxes to put things into. Here are some aspects that are relevant to this question (no answer can be exhaustive).

A religion is included in Epicureanism. This is a bold statement, but the conclusion is inevitable in the light of Epicurus' writings and those of later Epicureans. The original teachings are not atheistic (this was a slander used by Epicurus' opponents...), but include a belief in deities. This religion is not a dominant part of the Epicurean system, but it was seen as a necessary part of the whole.

Epicurus' gods are deities only in comparison to humans. They are neither the creators nor the rulers of the universe. And they have only a fleeting effect on human life, if any at all. They serve as examples of Happiness, and that it's possible in the universe.

Original Epicureanism and contemporary christianity were incompatible. In many fundamental points they were opposites. A combination of the two would be neither. Someone may have tried to merge them but only at the expense of internal consistency and by conveniently ignoring the conflicts.

(We will return to gods and their existence when we talk about the Canon of Truth in the Basics-series.)


Perustuuko Epikurolaisuus uskontoon?

Lyhyesti:

Ei perustu uskonnolle. Eikä siitä koskaan tullut kristinuskoon perustuvaa. Vaikka saatoit hyvinkin jostain lukea niin.

Hieman pidemmästi:

Kuten niin monessa muussakin asiassa, todellisuus on aivan liian monitahoinen mahtuakseen kätevästi selkeisiin kategorioihimme. Tässä kirjoituksessa on muutamia kysymyksen kannalta tärkeitä aiheita (mikään vastaus ei voi olla kaikenkattava).

Epikurolaisuuteen sisältyy uskonto. Tämä on rohkea väite, mutta johtopäätös on väistämätön Epikuroksen ja myöhempien epikurolaisten kirjoituksista. Alkuperäiset opetukset eivät ole ateistisia (mikä oli Epikuroksen vastustajien käyttämä solvaus...), vaan pitävät sisällään uskon jumaliin. Tämä uskonnollisuus ei ole hallitseva osa Epikurolaista järjestelmää, mutta sitä pidettiin olennaisena osana.

Epikuroksen jumalat ovat jumalia vain suhteutettuna ihmisiin. He eivät ole universumin luojia tai sen hallitsijoita. Ja heillä on vain vähäinen vaikutus ihmisten elämään. Jos vaikutusta on ollenkaan. He ovat esimerkkejä Onnellisuudesta, ja sen mahdollisuudesta universumissa.

Alkuperäinen Epikurolaisuus ja samanaikainen kristinusko ovat yhteensopimattomia. Ne ovat monilta perusteiltaan vastakkaisia. Niiden yhdistelmä ei olisi kumpaakaan. Joku on voinut yrittää yhdistämistä, mutta vain luopumalla sisäisestä yhtenäisyydestä ja olemalla välittämättä ristiriidoista.

(Jumaliin ja heidän olemassaoloonsa palataan kun puhumme Totuuden Kaanonista Perusteet-sarjassa.)

No comments:

Post a Comment