2013-07-21

Basics

This the collection of the Epicurean Basics -series. Each text is an explication of a facet of Epicurean philosophy. As such it will be a forever-unfinished page...

The text will be listed in the order of 'basicness'. More or less. :)


Tälle sivulle kerätään Epikurolaisuuden Perusteet -sarjaa. Jokaisessa tekstissä käsitellään yhtä osaa/puolta Epikuroksen filosofiasta. Siksi tämä tulee olemaan ikuisesti työnalla...

Kirjoitukset ovat, enemmän tai vähemmän, 'perusteisuus' järjestyksessä. :)


Foundations / Peruskivet

Authorized Doctrines / Viralliset Opinkappaleet

  1. Don't fear the gods / Älä pelkää jumalia

No comments:

Post a Comment