2013-08-09

Epicureanism is a system

One of the most important things to remember when learning about Epicurus and his philosophy is that it's a whole.

Epicureanism is a philosophical system.

No separable parts

A common mistake many make, especially if they are against Epicureanism for some reason, is that they consider the various parts of the philosophy in isolation.

This is a grave mistake!

All parts of the system are vital. Each one is "necessary, but not sufficient". When this is ignored, the result is an error of varying magnitude.

One often misunderstood aspect is pleasure. Epicureans have been (and are) honest: without pleasure there can be no Happiness. But! The important thing to remember is that pleasure is not the whole. It's just an important part.

Everything influences everything

Make a mind map, with ten bubbles arranged in a circle. Now draw a connection from every bubble to every other bubble. This mind map is nowhere near as complex as the one we'd have to draw for Epicureanism.

Two such connections, between Justice and Friendship, shall serve as our examples here:

  1. What is the role of Justice in a Friendship?
  2. How will Friendship effect the details of Justice?

I will not even try to answer these questions in this post. But the connections exist, and are extremely important. When you grasp one (or the other), you'll see that context is everything.

If we take parts outside the context of the whole, we take the path of error and pain.


Epikurolaisuus on järjestelmä

Eräs tärkeimmistä asioista, joka täytyy muistaa Epikuroksesta ja hänen filosofiastaan opittaessa, on että kyseessä on kokonaisuus.

Epikurolaisuus on filosofinen järjestelmä.

Ei erillisiä osia

Yleinen virhe, johon syyllistyvät erityisesti ne jotka ovat jostain syystä Epikurolaisuutta vastaan, on käsitellä filosofian osia erikseen.

Tämä on vakava erehdys!

Järjestelmän jokainen osa on elintärkeä. Jokainen on "tarpeellinen, muttei riittävä". Jos tästä ei välitetä, seurauksena on jonkinlainen virhe.

Monesti väärinymmärretty osa on nautinto. Epikurolaiset ovat rehellisiä: ilman nautintoa ei voi olla Onnellisuutta. Mutta! On tärkeää muistaa, että nautinto ei ole kokonaisuus. Se on vain tärkeä osa.

Kaikki vaikuttaa kaikkeen

Piirrä ajatuskartta, jossa on kymmenen kuplaa ympyrämuodostelmassa. Sitten piirrä yhteys jokaisesta kuplasta kaikkiin muihin kupliin. Tämä kartta ei ole läheskään niin monimutkainen kuin se, jonka voisimme piirtää Epikurolaisuudesta.

Kaksi tällaista yhteyttä, Oikeudenmukaisuuden ja Ystävyyden välillä, toimikoot esimerkkeinämme:

  1. Mikä on Oikeudenmukaisuuden rooli Ystävyys-suhteessa?
  2. Kuinka Ystävyys vaikuttaa Oikeudenmukaisuuden yksityiskohtiin?

En edes yritä vastata näihin kysymyksiin tässä kirjoituksessa. Mutta yhteydet ovat olemassa ja ne ovat erittäin tärkeät. Kun ymmärrät jommankumman, näet asiayhteyden olevan kaikki kaikessa.

Jos viemme osat erilleen kokonaisuudesta, astumme virheen ja tuskan polulle.

1 comment:

  1. 1.What is the role of Justice in a Friendship?
    ACCEPTANC

    ReplyDelete