2013-08-02

Epicurus and Difficult Times

Kiu asks:
"Thoughts of Epicureanism and adherence to it during time of struggle, conflict and revolution."

I am answering this question in the civilian sense: there is a crisis situation but it's not about an armed conflict. (My thoughts about Epicureanism and war or the military are still in the preliminary stages, and I'll return to that topic at a later time.)

Unfortunately we have an example of this in Athens itself: there is an ongoing financial crisis in Greece. This has prompted the 6th Panhellenic Meeting of Epicureans to tackle the issue. And I'll refer to their first hand experience.

Here are three videos of theirs (with English subtitles):

Christos Yapijakis

Elli Pensa

George Kaplanis

I'm sure that you noticed the recurring theme: self-reliance and friendship.

Self-reliance

(Yes, I know that they use 'self-sufficiency' in the subtexts, but I think that word is confusing.)

Your happiness (ataraxia) is your responsibility. Other people can hinder you on your way, but they cannot pursue your happiness for you. This is simply impossible.

For this reason, you have to act and think for yourself, especially during a difficult situation. There are things that can be done to either mitigate the situation or correct it. Unfortunately there are no universally applicable advice that can be given. The question becomes: "What can I do to make the situation better (or more tolerable)?"

Friendship

Though I said above that other people can hinder the pursuit of happiness, they are also a tremendous help in it.

Doctrine 27: Of all things that wisdom provides for living one's entire life in happiness, the greatest by far is the possession of friendship.

The precise explication of the meaning of Friendship in the Epicurean system is a topic for a series of posts, but suffice to say that it's very very very important! Everything is better with friends.

During a difficult time this means both help and moral support. Many hands can do more than just two...

Friendship is for mutual help. You have carrots, and I can dig swales. Or the modern equivalents thereof...

Preparations and precautions

At the end a few words on sudden crises. The kind that happen fast and unexpectedly.

Many chance events can be prepared against beforehand. And wisdom tells us that to make reasonable preparations is a good thing. So to manage well in a crisis situation, you'll want to start dealing with one before it's upon you.


Epikurolaisuus vaikeina aikoina

Vastaan Kiu:n kysymykseen sen merkityksessä siviileille: on jonkinlainen kriisitila, mutta se ei ole aseellinen yhteenotto. (Ajatukseni Epikurolaisuudesta ja sodasta tai armeijasta ovat vielä raakileasteella, joten palaan asiaan myöhemmin.)

Ikävä kyllä meillä on esimerkki tällaisesta kriisistä Ateenassa: Kreikassa on yhä talouskriisi. Tämän vuoksi 6. Epikurolaisten Panhelleeninen Tapaaminen käsitteli asiaa. Viittaan heidän ensikäden kokemuksiinsa.

Ylempänä on kolme heidän tekemäänsä videota (tekstitetty englanniksi).

Huomasit varmaan yhtenäisen teeman: itseensäturvautuminen ja ystävyys.

Itseensäturvautuminen

Sinun onnellisuutesi (ataraksia) on sinun vastuulla. Muut ihmiset voivat olla haitaksi, mutta he eivät voi tavoitella onnellisuutta puolestasi. Se on yksinkertaisesti mahdotonta.

Tästä syystä sinun pitää toimia ja ajatella itsesi puolesta, erityisesti vaikeina aikoina. Aina on jotain, minkä voit tehdä tilanteen parantamiseksi tai korjaamiseksi. Ikävä kyllä ei ole yleispäteviä ohjeita, joita voitaisiin antaa. Kysymys kuuluukin: "Mitä voin tehdä tilanteen parantamiseksi (tai jotta se olisi siedettävämpi)?"

Ystävyys

Vaikka sanoin ylempänä, että muut ihmiset voivat haitata onnellisuuden tavoittelua, he voivat myös valtavasti auttaa siinä.

Opinkappale 27: Niistä asioista, jotka viisaus tuo mukanaan, onnellisuudelle kaikkein tärkein on ystävyys.

Epikurolaisen Ystävyyden käsittely on aihe omalle kirjoitussarjalleen, mutta sanottakoon nyt, että se on hyvin hyvin hyvin tärkeää! Kaikki on parempaa kun on ystäviä.

Vaikeina aikoina tämä tarkoittaa sekä auttamista, että moraalista tukemista. Monet kädet saavat aikaan enemmän kuin vain kaksi.

Ystävyys on vastavuoroista auttamista. Sinulla on porkkanoita, ja minä osaan kaivaa kastelukanavia. Tai niiden nykyaikaiset vastineet...

Valmistautuminen ja varotoimet

Loppuun muutama sana äkillisistä kriiseistä. Semmoisista, jotka tulevat nopeasti ja odottamatta.

Monia satunnaisia kriisejä varten voidaan valmistautua etukäteen. Ja on viisasta tehdä tällaisia valmisteluja. Joten jos haluat selvitä paremmin kriiseistä, aloitat niiden selvittämisen ennen kuin tilanne alkaa.

No comments:

Post a Comment