2015-01-18

Announcing the "Epicurean Year" -project

The purpose of this project is to produce a yearly calendar of Epicurean topics that would serve as a basis of study, understanding, and living as taught in the Epicurean Philosophy.

The first goal is to come up with 12 monthly topics that would cover the major aspects of Epicurus' teachings. This would be filled in with the second goal of a weekly topic that would add to and expand on the monthly topics. The third goal is to have advice and exercises to help people integrate the Philosophy into their daily life with the goal of enhancing Happiness and well-being.

Since the project is much too big for anyone alone, Garden participation in the form of material, suggestions, and constructive criticism, will be much appreciated.


"Epikurolainen Vuosi" -hankkeen julkistus

Tämän hankkeen tarkoituksena on tuottaa vuosittainen kalenteri Epikurolaisista aiheista tukemaan opiskelua, ymmärrystä ja Epikurolaisen Filosofian oppien mukaan elämistä.

Ensimmäisenä tavoitteena on luoda 12 kuukausittaista aihetta, jotka kattavat kaikki Epikuroksen opetusten tärkeimmät osa-alueet. Tätä täydennetään toisen tavoitteen viikottaisilla aiheilla, jotka lisäisivät ja laajentaisivat kuukausittaisia aiheita. Kolmantena tavoitteena on neuvot ja harjoitteet, joilla avustetaan Filosofian soveltamista päivittäiseen elämään Onnellisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Koska hanke on aivan liian suuri yhdelle, Puutarhan osallistumista, aineiston, ehdotusten, ja rakentavan arvioinnin muodossa, arvostetaan erittäin paljon.

No comments:

Post a Comment